B+R

„Rozwinięcie działalności badawczo rozwojowej spółki S&P w zakresie przepływowych turbin wodnych”.

 • Cel projektu: działania badawczo – rozwojowe, których głównym celem będzie opracowanie przepływowej turbiny rzecznej jako produktu gotowego do komercjalizacji. Efektem projektu będzie rozwinięcie działalności B+R przedsiębiorstwa S&P Development, która znacząco wpłynie na poprawę efektywności energetycznej Polski.
 • Opis projektu: Odbiorcami projektu a właściwie jego efektów mogą być zarówno osoby fizyczne, które mogą skorzystać z przepływowej turbiny rzecznej, a także małe, jak i duże firmy. Usługą komplementarną, która powstanie w wyniku realizacji projektu będzie instalacja tego typu urządzeń w korytach rzek.
 • Zakres rzeczowy projektu zamyka się w VI Etapach:
  Etap I – Lokalizacja oraz projekt techniczno – numeryczny
  Etap II – Budowa trzech modeli oraz testy
  Etap III – Korekty modelu obliczeniowego oraz budowa urządzenia
  Etap IV – Montaż oraz testy urządzenia
 • Wartość projektu: 2 549 903,46 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich: 1 655 391,01 PLN

S&P Development